BrandsVietnam_Passport_to_Client

September 23, 2020
Courses
1 0
passporttoclient
Tải xuống miễn phí Join The 2,800+ Happy Customers :)

 

PASSPORT TO CLIENT
Chị Lê Hồ Mỹ Duyên, Nguyên Trưởng nhãn hàng Cấp cao, X-Men (ICP)
Xem video và downlod tài liệu tại brandsvietnam.com/passport/#client
NGỘ NHẬN VỀ MARKETING
Thường gặp ở các bạn sinh viên
Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những
agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
Chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.
ĐÚNG, NHƯNG CHƯA ĐỦ!
1. LÀM GÌ?
2. LÀM VỚI AI?
3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ?
Trách nhiệm của Marketing @ Client
Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client
Con đường nghề nghiệp, tố chất & kỹ năng cần thiết
1. LÀM GÌ?
Trách nhiệm của Marketing @ Client
Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng
Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution)
Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media)
Kế hoạch Marketing (Brand Marketing Plan)
Chiến lược Thương hiệu (Brand Vision Plan)
Kiến trúc Thương hiệu (Brand Architecture)
Định vị Thương hiệu (Brand Positioning)
MARKETING @ CLIENT

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Hoạch định Chiến lược
Lên kế hoạch & Thực thi
Đo lường trách nhiệm
Định vị
thương
hiệu
Kiến trúc
thương hiệu
Chiến lược
thương hiệu
Kế hoạch
Marketing
MARKETING @ CLIENT
Hoạch định Chiến lược
Lên kế hoạch & Thực thi
Đo lường trách nhiệm
Hiểu người
tiêu dùng
Phân khúc
nhu cầu
Phát triển
sản phẩm
Thông điệp
định vị
Sự thật
ngầm hiểu
Quảng cáo
sáng tạo
Digital
Marketing
Truyền thông
hiệu quả
Kích hoạt
thương hiệu
Ý tưởng lớn
Phân phối &
Bán hàng
Thương
hiệu
Người
tiêu dùng
Hiểu người
tiêu dùng
Phân khúc
nhu cầu
Phát triển
sản phẩm
Thông điệp
định vị
Sự thật
ngầm hiểu
Quảng cáo
sáng tạo
Digital
Marketing
Truyền thông
hiệu quả
Kích hoạt
thương hiệu
Ý tưởng lớn
Phân phối &
Bán hàng
Product — Packaging — Price
Promotion – Positioning
Place
6P
MARKETING @ CLIENT
Hoạch định Chiến lược
Lên kế hoạch & Thực thi
Đo lường trách nhiệm
1. Brand Key / Brand Plan / Brand Vision
(định vị, kế hoạch, tầm nhìn thương hiệu)
2. Brand Communication & Activation (tăng
trưởng qua truyền thông và kích hoạt)
3. Brand Innovation (tăng trưởng thông qua
phát triển sản phẩm mới)
4. Brand Equity (tài sản thương hiệu)
5. Brand Sales (doanh số bán)
6. Brand Share (thị phần)
7. Brand Profit & Loss (lợi nhuận)
7
Trách nhiệm
Responsibilities
2. LÀM VỚI AI?
Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client
Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những
agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng
JOEL DARTMOUTH
KELLY MARIN
TREVOR CARMICHAEL
JOHN T. LANDON
SHARON BONDLY
PAUL DERAIN
JACQUES SOUVERAIN
MICHAEL BRAND
STEVEN GOLDSTEIN
TRENT LOCKART
JACKSON BARNES
JOSEPH AKIO
TERENCE BRADLEY
MO DERENI
ROBERT UNDERHILL
KEN SILVER
HILARY PROPRIATO
MICHAEL O. KELL
HECTOR ABONDAS
NORMAN BRIER
STACY BRECKSTEIN
JOE KALEY
BRIAN BELSEN
ABRAHAM LENDER
T. T. MCBRIDE
VAN DERICKE
JOHN R. CARLSON
VICTOR AMOS
SEAN O’ KENNA
JEFFREY ROCKEN
DARREL TOM
Carlos
GEOFF WRIGHT
MARK CONTADINA
SUE SKENNIAN
CHARLIE MARQUETTE
VICTOR BANERAS
F. C. CAMERON
TELLIE PANOPOULIS
MARTIN AIRES
STEFAN C. KAISER
BILL MOORE
Smoocher Boy
Agent Sims
Agent Townsend
Agent Kruzic
Dijon
Jean-Michel
Keynes
Corelli
Johnston
Billie
Guards
Librarian
Field Officer
Bus Driver
Night Guard
Meter Maid
First Detective
Second Detective
Beat Cop
Parking Cop
Helicopter Pilot
First Old Man
Second Old Man
Tax Collector
Stunt Coordinator
Assistant Stunt Coordinator
Stunt Doubles
Mariana
Ajax
Sgt. Santos
Carter
Smoocher Boy
Agent Sims
Agent Townsend
Dijon
Stunts
STEVE ADRIAN
BOB CARTER
MICKEY DISANTIS
MIKE FLANAGAN
GEOFF IPSWICH
BARRIE LAWRENCE
JACKIE MACDOUGAL
JAMES PETRICKE
MARY STAUFFACHER
CORNELIA THERRIEN
RAUL VALERIA
BENJAMIN BARKELEY
GORDON COLERIDGE
JILLIAN DRUCKER
BILL GEORGE
MICHAEL KANTER
TERRY LEVINSON
GREG NEVILSON
PETE POLSON
FREDDIE STEEN
JEREMY TRICKETT
RONALD DEAVER-WEBB
TONY BEAUJOLAIS
IVAN DEVERSON
JOE EVANS
JULIA HARRISON
KENNETH KITTRIDGE
TED MARSTEN
BOB OSBORNE
RAY TELSON
CAB UPTON
PETER YOUNG
ROBERT G. RUNYAN
Hong Kong Kung Fu Team
YUAN Tiger CHU
CHEN Dragon SEN
NEUTRONLLC.COM
Giống như một bộ phim hay…
xây dựng thương hiệu cần sự
đóng góp của tất cả mọi
người trong và ngoài công ty
trong đó Marketing là người
đạo diễn chính
dẫn dắt, lôi kéo, lãnh đạo,
truyền cảm hứng.
Sếp / Ban giám đốc
Lính / Đồng đội
Agency
Phòng ban
TRONG
Phối hợp với các
Phòng ban
Sales
Trade
Marketing
Research
Creative
Media
Supply Chain
Purchasing
R&D
Factory
Finance
HR
Legal
IT
Operation
Services
Administration
Commercial
Sales
Trade
Marketing
Research
Creative
Media
Supply Chain
Purchasing
R&D
Factory
Finance
HR
Legal
IT
Marketing là Nhạc trưởng của Dàn hợp xướng Thương hiệu
NGOÀI
Làm việc với Agency
THẾ GIỚI AGENCY
Agency Disciplines
Communication
Advertising
PR
Activation
Event
Sampling
Promotion
Sponsorship
Direct Marketing
CRM / RM
Digital
Research
Design & Branding
Production
Media
Creative & Strategies
MẠNG LƯỚI AGENCY NETWORKS
CÁCH LÀM VIỆC VỚI AGENCY
C O M PA N Y
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O T I O N S
A N N U A L
R E P O R T S
P R O D U C T
D E S I G N
P U B L I C
R E L AT I O N S
R E S E A R C H
P U B L I C AT I O N S
A D V E R T I S I N G
W E B
D E S I G N
B R A N D
ST RAT E GY
N A M I N G
E V E N T S
E X H I B I T S
C R E AT I V E
S E R V I C E S
S U P P L I E R S
D I R E C T
R E S P O N S E
P O P
D I S P L A Y S
The ONE-STOP SHOP
contains the resources
to develop and
steward the brand.
NEUTRONLLC.COM
Đối tác Chiến lược
(Agency of Record)
is managed internally with open
collaboration among
best-of-breed specialists.
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O T I O N S
A N N U A L
R E P O R T S
P R O D U C T
D E S I G N
P U B L I C
R E L AT I O N S
R E S E A R C H
P U B L I C AT I O N S
A D V E R T I S I N G
W E B
D E S I G N
B R A N D
S T R AT E G Y
N A M I N G
E V E N T S
E X H I B I T S
C R E AT I V E
S E RV I C E S
SUPPLIERS
D I R E C T
R E S P O N S E
P O P
D I S P L A Y S
C O M PA N Y
NEUTRONLLC.COM
Tự quản lý
(Individual Agencies)
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O T I O N S
A N N U A L
R E P O R T S
P R O D U C T
D E S I G N
P U B L I C
R E L AT I O N S
R E S E A R C H
P U B L I C AT I O N S
A D V E R T I S I N G
W E B
D E S I G N
B R A N D
S T R AT E G Y
N A M I N G
E V E N T S
E X H I B I T S
C R E AT I V E
S E R V I C E S
S U P P L I E R S
D I R E C T
R E S P O N S E
P O P
D I S P L AY S
B R A N D A G E N C Y
The BRAND AGENCY
hires best-of-breed
firms to help develop
and steward the brand.
C O M PA N Y
NEUTRONLLC.COM
Agency Tư vấn
(Consultancy)
IN REALITY, COLLABORATIVE
NETWORKS AREN’T THAT SIMPLE.
Win — Win
Không ai xây dựng thương hiệu một mình.
Client — Agency
Marketing — Sales — Trade
Marketing — Phòng ban khác
3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ?
Con đường của Marketing @ Client và tố chất, kỹ năng để thành công
CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP
10+
9+
7+
5+
3+
2+
1+
0-2
Chief Marketing Officer
(CMO / Vice President – Marketing)
Giám đốc Marketing
(Marketing Manager / Director)
Trưởng ngành hàng
(Category Head / Business Director)
Trưởng nhãn hàng cấp cao
(Group / Senior Brand Manager)
Trưởng nhãn hàng
(Brand / Product Manager)
Trợ lý Trưởng nhãn hàng
(Assistant Brand Manager)
Nhân viên Marketing
(Marketing Executive)
Thực tập / Thực tập Marketing
(Intern / Marketing Assistant)
Con đường nghề nghiệp
Kinh
nghiệm
Theo dõi &
Báo cáo
Thực thi &
Giám sát
Lập kế hoạch
& Quản lý
Định hướng
nhãn hàng
Định hướng
ngành hàng
Chiến lược
công ty
Làm Marketing thì chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị,
quảng cáo, digital, etc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng
TỐ CHẤT / QUALIFICATIONS
HAM HỌC HỎI & LUÔN TÒ MÒ
KIÊN ĐỊNH & QUYẾT ĐOÁN
LINH HOẠT & CỞI MỞ
KỸ NĂNG / SKILLS
PHÂN TÍCH TỐT
TRUYỀN ĐẠT TỐT
LÃNH ĐẠO TỐT
PHẢI THẬT ĐAM MÊ…
Đ
A
M M Ê
VÌ MARKETING RẤT THỬ THÁCH…
RẤT TỐC ĐỘ…
…ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG CAO…
…THÚ VỊ NHƯ CUỘC SỐNG.
THANK YOU!
Chúc các bạn tự tin đột phá vào ngành Marketing.
BRANDSVIETNAM.COM/PASSPORT
Xem toàn bộ series tại:
Tự hào mang đến cho bạn bởi:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments