Download Ogilvy Digital Marketing A – Z miễn phí

October 8, 2020
Courses
0 0

Mọi trang web đều quan trọng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn có nhiều trang web hơn, sẽ có nhiều ý tưởng hơn, nhiều giải thích hơn, nhiều điểm nói hơn, và chắc chắn là nhiều trích dẫn hơn từ David Ogilvy. Chúng tôi hy vọng ở đây để tiếp tục cập nhật, truyền cảm hứng và đổi mới cùng bạn

Download tại đây: https://drive.google.com/file/d/1GrwNmo0TmoWLiJNdwBmluiRaNcrJ1fZG/view?usp=sharing

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments